ТИМОТ
GRIT ВЕЛнес ќоше

Вашето безбедно ќоше за развој!

Проектот предвидува:

Креирање и спроведување на две викенд програми

Креирање и спроведување на маркетинг кампања

Реализација на програма за поддршка

Што е грит
велнес ќоше​?

Со ГРИТ Велнес Ќоше НИЕ креираме просто за ВИЕ да ги поддржите ТИЕ на коишто тоа им е најпотребно. ГРИТ Велнес Ќоше е проект кој има за цел да ја зголеми достапноста на сервисите за ментално здравје особено за жените/девојките на возраст од 15-29 години со помалку можности преку креирање на одржлив бизнис модел. Проектот е поддржан од Националниот младински совет на Македонија преку проектот Социјално претприемништво за младинско вработување, а финансиран од Европската Унија.


Што правиме преку ГРИТ Велнес Ќоше?

Вработивме еден млад човек

Креираме на одржлив модел за работа на организацијата ГРИТ


Ангажиравме 6 волонтери кои преку директно вклучување во работата на организацијата се стекнуваат со работни вештини

Зошто ВИЕ да бидете дел од ГРИТ Велнес Ќоше?

Со вашето учество во ретритите (викенд програмите) ВИЕ овозможувате млади девојки и жени од рурални средини и со помалку можности да ја добијат потребната поддршка и помош за да го остварат својот полн потенцијал и да имаат подобар живот

Наши програми

Жени

Викенд кој ќе им овозможи на жените да се поврзат сами со себе

ПОВЕЌЕ

Фирми/Фриленсер(к)и

Викенд за тим билдинг и поврзување со 
вашата заедница

ПОВЕЌЕ

Враќање кон заедницата

Ние креираме простор за вие да ги поддржите тие на коишто тоа им е најпотребно.

ПОВЕЌЕ