Велнес Ќоше

Поддршка на руралните и младите со помалку можности да прераснат во активни граѓани со примена на интернационално искуство на локално ниво.

Нашата мисија

Ние сме една мала организација со огромни соништа. Нашата цел е подршка на руралните и младите со помалку можности да прераснат во активни граѓани со примена на интернационално искуство на локално ниво. 

+500

800

+300

Глобално размислување

Г

Поддршка на младите од руралните средини и младите со помалку можности да го истражат светот.

Регионален развој

Р

Градење на активни и здрави заедници, вклучени во донесувањето на одлуки и во општествениот живот.

Информирање

И

Информирање за едукативни можности дома и во странство.

Тренинг

Т

Организирање на обуки, работилници и настани преку користење на неформални и методи за учење преку искуство за развивање на клучни вештини на младите.

Блог 

Post 3 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.
Read More

Post 2 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.
Read More

ERASMUS+ младинска размена – „Eco(art) Eco(society) Echo ∞“

ГРИТ е партнер организација во имплементацијата на младинската размена „Eco(art) Eco(society) Echo ∞“ во Youth Center Žalec, Словенија во период 26.08.- 30.08.2022Нашиот проект ќе им користи на младите учесници со текот на времето, бидејќи проектот ќе им ...
Read More

Grit 

ул. "Цветко Тонев" бб Пробиштип Р, Пробиштип 2210

1 212-736-3100

ngo.grit@gmail.com